Wykłady i info dla studentów

Na stronie są publikowane wykłady i prezentacje z możliwością pobrania

 • Wykład: "Wyzwania współczesnego koksownictwa" - P.Burmistrz - PB_4a - Link do pobrania
 • Wykład: "Strategiczne i ekonomiczne aspekty handlu węglem koksowym i produkcji koksu" - K.Kwaśniewski - KK_5a - Link do pobrania
 • Wykład: "Zarządzanie strategiczne w grupie węglowo-koksowej" - K.Kwaśniewski - KK_18 - Link do pobrania
 • Wykład: "Strategiczne i ekonomiczne aspekty handlu węglem koksowym i produkcji koksu" - M.Jarno, MJ_5b - Link do pobrania
 • Wykład: "Strategiczne i ekonomiczne aspekty handlu węglem koksowym i produkcji koksu" - M.Jarno, MJ_5c - Link do pobrania
 • Wykład: "Standardy raportowania i wykazywania zasobów" - J.Sobczyk, JS_8 - Link do pobrania
 • Wykład: "Wyzwania współczesnej przeróbki węgli koksowych" - B.Tora, BT_3a - Link do pobrania
 • Publikacje na temat rtęci: "Wyzwania współczesnej przeróbki węgli koksowych" - B.Tora, BT_3a - Link do pobrania
 • Wykład: "Wyzwania współczesnego koksownictwa, energochemiczne przetwórstwo węgla" - A.Karcz - AK_4b - Link do pobrania
 • Wykład: "Ocena jakościowa węgli koksowych w złożu" - I.Jelonek - IJ_1 - Link do pobrania
 • Wykład: "Innowacyjne technologie zagospodarowania odpadów: - ochrona środowiska w GK JSW, a system handlu emisjami (ETS); - gospodarka o obiegu zamkniętym w górnictwie" - R.Pomykała - RP_13 - Link do pobrania
 • Wykład: "Technologie podziemnej eksploatacji złóż węgla koksowego w kontekście jakości urobku" - W.Korzeniowski - WK_10 - Link do pobrania
 • Wykład: "Techniki statystyczne i interpolacyjne w dokumentowaniu złóż" - J.Mucha - JM_7 - Link do pobrania
 • Wykład: "Projektowanie kopalń - zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwach górniczych, jak to robią inni" - J.Korski - JK_16 - Link do pobrania
 • Wykład: "Innowacyjność, czyli nowoczesne górnictwo" - M.Masiakiewicz - MM_6 - Link do pobrania
 • Wykład: "Uciążliwość warunków górniczo-geologicznych, a planowanie i harmonogramowanie produkcji" - M.Kopacz - MK_9 - Link do pobrania
 • Wykład: "Optymalizacja metodyki kierowania stropem na frontach eksploatacyjnych w sytuacji znacznej zmienności warunków górniczo-geologicznych" - S.Rajwa - SR_2 - Link do pobrania
 • Wykład: "Lean Mining - metody i narzędzia poprawy jakości produkcji" - P.Bogacz - PB_12 - Link do pobrania
 • Wykład: "Utrzymywanie wyrobisk chodnikowych, wykładka mechaniczna w świetle dotychczasowych doświadczeń" - J.Stasica - JS_17 - Link do pobrania
 • Wykład: "Utrzymywanie wyrobisk chodnikowych, wykładka mechaniczna w świetle dotychczasowych doświadczeń" - Z.Rak - ZR_17 - Link do pobrania
 • Wykład: "Uciążliwość warunków górniczo-geologicznych, a planowanie i harmonogramowanie produkcji" - J.Sobczyk - JS_9 - Link do pobrania
 • Wykład: "Zarządzanie górniczym ciągiem produkcyjnym w aspekcie stabilizacji jakości urobku – rola modelowania, planowania i harmonogramowania produkcji" - J.Kicki, D.Galica, J.Kulpa - JK_DG_JK_11 - Link do pobrania
 • Wykład: "Efektywne zarządzanie projektami w górnictwie" - K.Witkowski - KW_15 - Link do pobrania
 • TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH - Link do pobrania