Przedmioty i wykładowcy

Lista przedmiotów, wykładowców, programy ramowe

Przedmiot Osoba odpowiedzialna Program ramowy
1. Ocena jakościowa węgli koksowych w złożu Dr hab. inż. Iwona Jelonek, UŚ, iwona.jelonek@us.edu.pl Pobierz
2. Optymalizacja metodyki kierowania stropem na frontach eksploatacyjnych w sytuacji znacznej zmienności warunków górniczo-geologicznych Prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek, GIG, sprusek@gig.eu
Dr inż. Sylwester Rajwa, GIG, srajwa@gig.eu
Pobierz
3. Wyzwania współczesnej przeróbki węgli koksowych Prof. dr hab. inż. Barbara Tora, AGH, tora@agh.edu.pl Pobierz
4. Wyzwania współczesnego koksownictwa, energochemiczne przetwórstwo węgla Prof. dr hab. inż. Aleksander Karcz, AGH, akarcz@agh.edu.pl
Dr hab. inż. Piotr Burmistrz, AGH, burmistr@agh.edu.pl
Pobierz
5. Strategiczne i ekonomiczne aspekty handlu węglem koksowym i produkcji koksu Dr inż. Krzysztof Kwaśniewski, AGH, kkwasnie@zarz.agh.edu.pl
Mgr Marta Jarno, JSW, mjarno@jsw.pl/
Pobierz
6. Innowacyjność czyli nowoczesne górnictwo Mgr inż. Mirosław Masiakiewicz, mimasiakiewicz@gmail.com Pobierz
7. Techniki statystyczne i interpolacyjne w dokumentowaniu złóż Dr hab. inż. Jacek Mucha, prof. AGH, mucha@geol.agh.edu.pl
Dr inż. Monika Wasilewska-Błaszczyk, AGH, monika.wasilewska@agh.edu.pl
Pobierz
8. Standardy raportowania i wykazywania zasobów Dr hab. inż. Jacek Sobczyk, prof. IGSME, jsobczyk@min-pan.krakow.pl Pobierz
9. Uciążliwość warunków górniczo - geologicznych, a planowanie i harmonogramowanie produkcji Dr hab. inż. Jacek Sobczyk, prof. IGSME, jsobczyk@min-pan.krakow.pl
Dr inż. Michał Kopacz, IGSME, jsobczyk@min-pan.krakow.pl
Pobierz
10. Technologie podziemnej eksploatacji złóż węgla koksowego w kontekście jakości urobku Dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. AGH, walkor@agh.edu.pl Pobierz
11. Zarządzanie górniczym ciągiem produkcyjnym w aspekcie stabilizacji jakości urobku a planowanie i harmonogramowanie produkcji Dr inż. Jerzy Kicki, IGSME, jerkicki@agh.edu.pl
Mgr inż. Dominik Galica, IGSME, dgalica@min-pan.krakow.pl
Pobierz
12. Lean Mining - metody i narzędzia poprawy jakości produkcji Dr inż. Paweł Bogacz, AGH, bogacz@agh.edu.pl Pobierz
13. Innowacyjne technologie zagospodarowania odpadów: - ochrona środowiska w GK JSW, a system handlu emisjami (ETS); - gospodarka o obiegu zamkniętym w górnictwie Dr hab. inż. Radosław Pomykała, AGH, rpomyk@agh.edu.pl Pobierz
14. Działalność JSW wobec wyzwań globalizacji Prof. dr hab. Alojzy Nowak, UW, anowak@wz.uw.edu.pl Pobierz
15. Efektywne zarządzanie projektami w górnictwie Mgr inż. Krzysztof Witkowski, UNIVERSE-IBS Sp. z o.o. kwitkowski@universe-ibs.pl Pobierz
16. Projektowanie kopalń - zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwach górniczych, jak to robią inni Dr inż. Jacek Korski, Famur SA, Jkorski@famur.com.pl Pobierz
17. Utrzymywanie wyrobisk chodnikowych, wykładka mechaniczna w świetle dotychczasowych doświadczeń Dr inż. Zbigniew Rak, AGH, zrak@agh.edu.pl
Dr inż. Jerzy Stasica, AGH, stasica@agh.edu.pl
Pobierz
18. Zarządzanie strategiczne w grupie węglowo-koksowej Dr inż. Krzysztof Kwaśniewski, AGH, kkwasnie@zarz.agh.edu.pl Pobierz