Tryb rekrutacji

Tryb zgłaszania i uczestnictwa

Wymagane dokumenty:

Tryb zgłoszenia:

WYPEŁNIONE DOKUMENTY NALEŻY PODPISAĆ I PO SKOPIOWANIU ODESŁAĆ ELEKTRONICZNIE NA JEDEN Z ADRESÓW PODANYCH PONIŻEJ.
Oryginał dyplomu należy dostarczyć do wglądu na pierwszych zajęciach. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania limitu miejsc na daną edycję kolejność zgłoszeń kandydatów nieprzyjętych zostaje zachowana przy rekrutacji na następne edycje studiów.

Uwaga: W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów, organizator zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kolejnej edycji Studiów podyplomowych, o czym kandydaci będą powiadomieni do dnia 31 maja 2019r.

Miejsce zgłoszenia:
AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Górnictwa Podziemnego
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-4, IIp., pokój nr 227

Kierownik Studiów:
Waldemar Korzeniowski, dr hab. inż. prof. AGH
walkor@agh.edu.pl
tel: 12 617 46 11, A-4 pok. 227a

Sprawy finansowe:
mgr Beata Kaszowska-Krepel
beatakn@agh.edu.pl
tel: 12 617 20 65, A-4 pok. 202

Sprawy organizacyjne:
inż. Marek Kulik
kulik@agh.edu.pl
tel: 12 617 21 56, A-4 pok. 227

Informacje dodatkowe:

Liczba miejsc: 40
Opłaty: 5.000 zł za dwa semestry (możliwość płatności w ratach).
Zajęcia odbywają wg harmonogramu w soboty.