Kontakt

Miejsce zgłoszenia:
AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Górnictwa Podziemnego
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-4, IIp., pokój nr 227

Kierownik Studiów:
Waldemar Korzeniowski, dr hab. inż. prof. AGH
walkor@agh.edu.pl
tel: 12 617 46 11, A-4 pok. 227a

Sprawy finansowe:
mgr Beata Kaszowska-Krepel
beatakn@agh.edu.pl
tel: 12 617 20 65, A-4 pok. 202

Sprawy organizacyjne:
inż. Marek Kulik
kulik@agh.edu.pl
tel: 12 617 21 56, A-4 pok. 227