Aktualności

Nabór ciągły

II edycja od 28 września 2019 .

Wykłady do pobrania

w zakładce Wykłady i info dla studentów.

Harmonogram zajęć

dla studentów I edycji w zakładce Harmonogram.

Harmonogram zajęć II edycji (od września lub października 2019) - w przygotowaniu.


Tematy prac dyplomowych

są zamieszczone w zakładce Wykłady i info dla studentów.